soi cầu 247

Dàn Đề 36 Số Khung 5 Ngày


Dàn đề 36 số nuôi khung 5 ngày liệu có thần kỳ như đồn đại lâu nay. Bạn đã bao giờ trải nghiệm với cách chơi này hay chưa, và liệu phần trăm thắng là bao nhiêu khi nuôi tới 5 ngày. Ngay sau đây chúng ta cùng tìm hiểu chuyên sâu về dàn đề 36 số VIP nuôi 5 ngày nhé. Đừng vội rời đi vì phần tuyệt với nhất của bài chia sẻ này vẫn đang chờ bạn đấy. Bắt đầu ngay thôi nào.

Dàn đề 36 số khung 5 ngày

Dàn đề 36 số khung 5 ngày

Nội dung bài viết

Tổng quan về dàn đề 36 số khung 5 ngày

Cũng giống như dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày thì cách đánh này chỉ là tăng thêm thời gian nuôi mà thôi. Tuy nhiên điểm mấu chốt của vấn đề vẫn là cách chọn số và chia tiền cược hàng ngày. Chúng tôi đánh giá đây mới là điểm khác biệt để tạo nên dàn đề 36 số tốt đến như vậy.

Với dàn đề nuôi trong 5 ngày thì ăn ngay ngày nào chúng ta sẽ kết thúc chu kỳ nuôi ở ngày đó và tiến hành nuôi khung mới. Có đến 80% cơ hội bạn trúng đề trong 5 ngày với dàn đề 36 số này. Và chúng tôi dám chắc rằng nó không thể tuột khỏi tay bạn được nếu như tuân thủ các nguyên tắc đánh mà chúng tôi đưa ra.

Xem thêm : dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày

Dàn đề 36 số nuôi khung 5 ngày hôm nay

5 ngày nuôi Dàn đề 36 số Kết quả nuôi
12-16/07/2024 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Chờ kết quả
11-14/07/2024 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ăn đề 23 ngày 1
09-13/07/2024 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ăn đề 94 ngày 2
08-12/07/2024 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ăn đề 57 ngày 1
06-10/07/2024 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ăn đề 73 ngày 2
04-08/07/2024 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ăn đề 35 ngày 2
01-05/07/2024 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ăn đề 89 ngày 3
29-03/07/2024 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ăn đề 29 ngày 2
27-01/07/2024 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ăn đề 68 ngày 2
26-30/06/2024 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ăn đề 32 ngày 1
25-29/06/2024 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ăn đề 82 ngày 1
21-25/06/2024 20 21 22 23 24 25 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ăn đề 50 ngày 4
20-24/06/2024 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ăn đề 39 ngày 1
17-21/06/2024 40 41 42 43 45 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ăn đề 67 ngày 3
16-20/06/2024 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ăn đề 97 ngày 1
11-15/06/2024 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
10-14/06/2024 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 63 64 65 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ăn đề 65 ngày 1
09-13/06/2024 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 63 64 65 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ăn đề 26 ngày 1
06-10/06/2024 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 63 64 65 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ăn đề 33 ngày 3
04-08/06/2024 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ăn đề 56 ngày 2
30-03/06/2024 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 67 ăn đề 24 ngày 1
30-03/06/2024 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ăn đề 70 ngày 4
29-02/06/2024 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 67 ăn đề 31 ngày 1
24-28/05/2024 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 75 79 trượt
20-24/05/2024 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 54 55 56 57 58 40 41 42 43 45 46 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ăn đề 82 ngày 4
19-23/05/2024 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 64 65 66 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ăn đề 78 ngày 1
17-20/05/2024 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 64 65 66 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ăn đề 22 ngày 2
16-20/05/2024 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 64 65 66 67 ăn đề 34 ngày 1
11-15/05/2024 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 trượt
10-14/05/2024 30 31 32 34 35 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ăn đề 36 ngày 1
08-12/05/2024 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ăn đề 25 ngày 2
07-12/05/2024 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ăn đề 17 ngày 1
02-06/05/2024 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ăn đề 61 ngày 5
01-05/05/2024 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 ăn đề 31 ngày 1

Ưu điểm của dàn đề 36 số nuôi khung 5 ngày

Việc bắt bạch thủ đề là quá khó vì tỷ lệ trúng là 1%. Vì vậy, bắt dàn đề gồm nhiều số và nuôi khung theo tỷ lệ tiền nhất định sẽ giúp người chơi có lãi và chơi được ổn định và lâu dài.

Xét về đồ hiệu quả tính trên mức tiền thắng cũng như xác suất trúng, dàn đề 36 số dường như vượt trội hơn hẳn. Và nuôi dàn ở khung 5 ngày đang được rất nhiều người áp dụng.

Vậy, làm thế nào để bắt cầu đề chuẩn, làm sao bắt chạm đề chính xác. Đâu là những dàn đề 36 số bất tử được nhiều người chơi nhất. Tỷ lệ vào tiền khung 5 ngày là như thế nào. Hãy cùng Soicaubac247.Com tìm hiểu ngay sau đây nhé

Cách bắt đề nuôi 36 số bằng 2 chạm số

Phương pháp này rất đơn giản, ta chọn 2 chạm kết nhất rồi thống kế ra dãy 36 số muốn chơi. Cách soi cầu đề chạm cũng rất đa dạng, có thể chơi bệt chạm, nuôi chạm theo kinh nghiệm bạc nhớ hoặc chọn những chạm khan trong tuần để đánh.

Ví dụ: Đánh đề ngày 22/05/2020, ta chọn chạm 1 và chạm 2. ta có dàn đề như sau

01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,
15,61,16,71,17,81,18,91,19,02,
20,22,32,23,42,24,52,25,62,26,
72,27,82,28,92,29

Những người chơi nào đã từng trải nghiệm dàn này chắc cũng biết đến độ chính xác của nó mang đến rồi nhỉ. Vậy tại sao bạn không nắm bắt ngay cơ hội này cùng chúng tôi moi sạch tiền chủ lô đề.

Soi cầu dàn đề 36 số bằng cách bỏ số kép

Để tạo nên dàn đề này, ta phải chọn và lọc được 4 đầu hoặc 4 đuôi, sau đó thống kê các con số để tạo dàn. Cuối cùng, loại trừ hết những con kép trong dàn, ta sẽ được dãy 36 con đề nên chơi.

Ví dụ: Dàn đề đuôi 1,2,3,4 loại trừ kép được tạo từ ứng dụng tạo dàn như sau

01,21,31,41,51,61,71,81,91,02,
12,32,42,52,62,72,82.92,03,13,
23,43,53,63,73,83,93,04,14,24,
34,54,64,74,84,94

Cách đánh dàn đề 36 số như đã nói, là 1 bộ số với tổng những con cần chơi nằm ở mức vừa phải, vốn trung bình, tiền lãi ổn định và có thể chơi quanh năm.

Ngoài áp dụng cho miền Bắc, dàn đề 36 số vẫn phát huy hiểu quả khi chơi cho 2 miền Nam và Trung. Phần tính lãi của dàn không được tính theo ngày, vì ta nuôi khung 3 ngày hoặc 5 ngày. Lãi của dàn thường tính theo tháng hoặc thậm chí là theo năm.

Tuyệt chiêu đặc biệt khi chia tiền cược khung 5 ngày

Như đã nhắc ở trên, chính cách chọn số và chia tiền cược hàng ngày mới là điểm độc đáo nhất của cách chơi này. ngay sau đây hãy ghi nhớ cách chia tiền này để là người chiến thắng nhé

Tỷ lệ nuôi khung 5 ngày chuẩn nhất là 1:2:4:8:16

Để nuôi khung này cần có vốn lớn và chấp nhận rủi ro nếu nuôi đến ngày 5 khung vẫn không về. 3 ngày đầu nuôi dàn đề 36 số theo mức 1:2:4 theo đúng khung 3 ngày.

Cách vào tiền cho 2 ngày cuối như sau

Ngày 4: Đánh 80 điểm (bắt đầu bằng 10 điểm cho ngày 1)

Tổng tiền đánh cho ngày thứ 4: 80*36 + 2520 = 5400

Tiền thắng: 80*99 = 7920

Lãi nếu khung nổ ngày 4 = 7920 – 5400 = 2520

Ngày 5 (ngày cuối): Đánh 160 điểm

Tổng tiền đánh đến ngày thứ 5 = 160*36 + 5400 = 11.160

Tiền thắng = 160 * 99 = 15.840

Lãi nếu khung nổ ngày cuối = 15.840 – 11.160 = 4680.

Số tiền này nếu các bạn đánh theo cách đều tay thì sơ bộ mỗi tháng cũng kiếm gần 20 triệu rồi. Bạn đã thấy phấn khích muốn chơi ngay chưa nào ?

Kết luận của admin

Mặc dù có thể nói đây là một cách đánh hay, tuy nhiên dàn đề 36 số khung 5 ngày rồng bạch kim vẫn là một dạng chơi may rủi. Trong xổ số thì không dám chắc 100% được điều gì cả. Tự bạn thân bạn hãy trải nghiệm và thảo luận cùng chúng tôi ở các diễn đàn xổ số nhé. Chúc bạn thành công mỗi ngày.

Từ Khóa: dàn đề 36 số, dàn đề 36 số bất bại, dàn đề 36 số hôm nay, dàn đề 36 số rồng bạch kim, nuôi dàn đề 36 số vip, nuôi đề 36 số
Cùng chuyên mục
Dàn Đề 70 Số Nuôi Khung 2 Ngày Dàn Đề 70 Số Nuôi Khung 2 Ngày
Dàn Đề 60 Số Nuôi Khung 2 Ngày Dàn Đề 60 Số Nuôi Khung 2 Ngày
Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày
Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày
Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 5 Ngày Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 5 Ngày
Dàn Đề 16 Số Nuôi Khung 5 Ngày Dàn Đề 16 Số Nuôi Khung 5 Ngày
Dàn Đề 10 Số Nuôi Khung 5 Ngày Dàn Đề 10 Số Nuôi Khung 5 Ngày
Nohu 88VN88https://139.59.193.213/

Bản quyền © 2023 - SoiCauBac247.Com


Trang Soi Cầu 247 Miền Bắc Hay Nhất

Soi cầu 247 - Soi cầu miền bắc - nuoi lo khung 247 tv

Địa chỉ. Lạc Trung, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội